Thagaards Plantage i Thy

Afstand: 14.50 Km

Thagaards plantage er det første sted i Thy, hvor man forsøgte at standse sandflugten.

Her kan du finde træer, der er over 200 år gamle.

I den nordlige del af Tvorup Klitplantage - lige vest for Kystvejen - finder du Thagaards Plantage. Plantagen blev anlagt i 1816 af sandflugtskommisær Laurits Thagaard.

Plantagen er et af de første forsøg på at dæmpe sandflugten ved hjælp af træbeplantning. Forsøget var inspireret af tilplantninger på den midjyske hede. Rødgran og birk blev sået som frø.

Rødgran tåler ikke saltluft, og birk skal have læ for vestenvinden. Såning i Thagaard blev opgivet efter få år. Først da plantageområder omkring Thagaard groede op og skabte læ, fulgte de overlevende træer i Thagaards Plantage med.

Thagaards Plantage er i dag et urskovsagtigt krat af forkrøblede birk og rødgraner, der ofte er lige så brede, som de er høje.
Opdateret af: VisitNordvestkysten, Thy  | info@visitnordvestkysten.dk
Troldetræet i Thagaard Plantage Fotograf: Thy Billeder ved Kristian Amby Copyright: Thy Billeder ved Kristian Amby
Thagaards Plantage i Thy Fotograf: Thy Turistforening
Thagaards Plantage i Thy Fotograf: Thy Turistforening